KLIJENTI

Informacije o certificiranim kompanijama i klijentima ICS-a, kao i sve relevantne informacije, dostupne su na zahtjev.


Prigovori i žalbe

Sve zainteresovane strane imaju pravo na podnošenje prigovora ili žalbi na bilo koji segment našeg rada putem e-maila: info@ics-norm.com ili bilo kojim drugim pisanim putem, a način postupanja po prigovorima i žalbama možete pogledati na našoj web stranici!


VAŽNO !
SPISAK SUSPENDOVANIH /POVUČENIH CERTIFIKATA

Napomena:

Institut ICS (HQ) pokreće postupak suspenzije ili oduzimanja certifikata u slučaju da ustanovi da imalac certifikata nije izvršio svoje obaveze koje se odnose na:

  • zloupotrebu certifikata ili znaka ICS - korištenje certifikata i znaka ICS na način koji nije u skladu sa uslovima propisanim Pravilnikom; 
  • neispunjenje obaveza u vezi nadzora – nisu izvršene korektivne radnje definisane tokom nadzora ili neizmirenje finansijskih obaveza.


U tim slučajevima donosi se Rješenje o suspenziji certifikata koje obavezno sadrži razlog suspenzije i rok za ispunjenje zahtjeva zbog kojih je certifikat suspendovan. Status certifikata ažurira se u evidenciji na Web stranici. Ako imalac certifikata ispuni zahtjeve koji su prouzrokovali suspenziju certifikata u predviđenom roku, donosi se Rješenje o povlačenju suspenzije certifikata. U protivnom, dolazi do oduzimanja certifikata. 

Ako imalac certifikata, po suspenziji certifikata, ne ispuni zahtjeve koji su prouzrokovali suspenziju certifikata dolazi do oduzimanja certifikata. U tom slučaju imaocu certifikata dostavlja se Rješenje o oduzimanju certifikata, uz mogućnost prigovora na Rješenje. Status certifikata ažurira se u evidenciji na Web stranici. Imalac oduzetog certifikata obavezan je da vrati certifikat ICS -u, kao i da sa svojih  memeoranduma, web stranice itd ukloni ICS–ov znak.

0 0

Kontaktirajte nas

 

 

ICS Business Assurance/Adriatic Countries
Institut za Certificiranje Sistema 
ICS d.o.o. - Sarajevo

Sarajevo, Novi Grad,
Džemala Bijedića 129, 
Lamela B, PP 15;
71 000 Sarajevo, Nova Otoka

+387 33 831 550
info@ics-norm.com
 

Posjetite nas

ZAŠTO IZBARATI NAS?