Nastojimo biti bolji i konstantno razvijati našu ponudu, zbog toga smo učinili javno dostupnim Obrazac za žalbe i Obrazac za prigovore, koji su Vam na raspolaganju u slučaju postojanja bilo kakvog osnova za prigovor ili žalbu.

Procedura je jednostavna!

Preuzmite obrazac, popunite i dostavite na naznačeni e-mail ili fax-om. Vaš obrazac će biti evidentiran i procesiran, a klijent obaviješten o krajnjem ishodu njegovog prigovora i/ili žalbe.
Klijenti ICS-a dužni su prijaviti promjenu u svojoj organizaciji (sjedište, opseg i sl.) na način da popune Obrazac za prijavu promjena i dostave ga ICS-u na e-mail ili f-axom. Na ovaj način moći ćemo blagovremeno reagovati u cilju omogućavanja kontinuiteta validnosti certifikacije.
Ukoliko želite da ispitate uslove naše potencijalne saradnji popunite obrazac Upit za ponudu i dostavite na naznačeni e-mail ili fax-om i naše osoblje će stupiti u kontakt sa Vama.
Hvala što koristite naše usluge!
0 0

Kontaktirajte nas

 

 

ICS Business Assurance/Adriatic Countries
Institut za Certificiranje Sistema 
ICS d.o.o. - Sarajevo

Sarajevo, Novi Grad,
Džemala Bijedića 129, 
Lamela B, PP 15;
71 000 Sarajevo, Nova Otoka

+387 33 831 550
info@ics-norm.com
 

Posjetite nas

ZAŠTO IZBARATI NAS?